Parkeringsregler Studentvägen


Nya regler håller på att tas fram och återfinns här så fort de finns tillgängligaParkeringsregler kvarteret Observatoriet


Samtliga parkeringsplatser inom området är avgiftsbelagda.

Parkeringsavgiften betalas i parkeringsautomat belägen mitt på området.
Man kan betala med kontanter eller kort.

Boende betalar reducerad avgift. Kravet är att ett giltigt ”Boendetillstånd” finns avläsbart i fordonet tillsammans med parkeringsbiljetten under hela uppställningstillfället.


Boende som önskar ”Boendetillstånd” kontaktar Mobil Park som ansvarar för driften av parkeringen.


Besökande/övriga betalar normal avgift vid parkering.

Avgift ska erläggas alla dagar 00-24.

För detaljerad information klicka på respektive länk till höger.

 
INFORMATION
Parkering
Studentvägen
Parkering
Observatoriet