Information

Journummer för akuta fel EFTER kontorstid:

Vatten, avlopp och el: BRAVIDA 018-10 04 10

Fönster och glas: SECURITAS 010-470 57 69

Jourkostnad kan komma att debiteras hyresgästen i de fall "felet" orsakats av oaktsamhet från hyresgästens sida eller om åtgärdandet utan större komplikationer hade kunnat skjutas upp till senare och avhjälpts av Stiftelsens personal.


Låsöppning EFTER kontorstid:

Kontakta SECURITAS 010-470 57 69

Du måste visa legitimation samt påvisa att du bor i bostaden. Uppge din adress vid beställning. Avgift 500 kr kontant ska betalas på plats.


Informationsblad

Parkering Studentvägen

Uppsägningsblankett lägenhet

Uppsägningblankett rum

Fullmakt utkvittering av nycklar

Fullmakt tidigare inflyttningHämta läsare för pdf (Adobe Reader)